Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Στάσεις. Ιστορία. Κωνσταντίνου Α. Βακαλόπουλου Νεότερη Ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912). Εκδόσεις Μανώλη Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 327», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 92