Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Πεζογραφία. Ζυράννα Ζατέλη, Στην ερημιά με χάρη. Διηγήματα. Εκδόσεις Σιγαρέτα, Αθήνα, 1986, σελ. 342», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 90-91