Είστε εδώ

Κορδομενίδης Γιώργος,Παντολέων Αντώνης, «Στάσεις. Συνέντευξη με τον κ. Αντ. Παντολέοντα, αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης υπεύθυνο για θέματα πολιτισμού», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 85-88