Είστε εδώ

Παπαϊωάννου Θόδωρος, «Ιστορίες για σκιές», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 81-84