Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Ποίηση. Νίκου Βασιλάκη Στο χωριό και στην πόλη. Ποιήματα. Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 64», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 88-89