Είστε εδώ

Hesse Hermann, «Στη μνήμη του πατέρα (Προσωπικά δοκίμια)», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 64-71