Είστε εδώ

«Μ. Κοτζιά & Σία. Βιβλιοπωλείο», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 71