Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Κεχαριτωμένη», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 62-63