Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Το ασπιδόνερο», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 60-61