Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Προαναγγελία της επανέκδοσης της 2ης διαδρομής του περιοδικού]», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 59