Είστε εδώ

Μπέη Λέλη, «Δύο ποιήματα. ΙΙ [Ίσως η τελευταία απειλή]», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 59