Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Σίμος Τσελέπης – επίτηδες ζει...», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 57-58