Είστε εδώ

«Παρατηρητής», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 58