Είστε εδώ

Βασιλείου Χαρίκλεια, «Τελετή», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 56