Είστε εδώ

Ζαφειρίου Σταύρος, «Από το μάτι της φλέβας», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 40-41