Είστε εδώ

Ζαφειρίου Σταύρος, «Ήμερο δέρμα», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 41