Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλείο Παν. Ραγιάς», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 39