Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Η ζωή ξεσκίζει τους ανθρώπους αθόρυβα», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 37-39