Είστε εδώ

Παπαγιάννης Βασίλης, «Η νύχτα», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 30