Είστε εδώ

Παπαγιάννης Βασίλης, «Μικρή ιστορία (αφήγηση ενός αρρώστου)», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 31