Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Ο Γιαγίλος (απόσπασμα από το ανέκδοτο μυθιστόρημα Η Αγία Αλητεία)», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 18-29