Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οκτώ ποιήματα. Βάζουν τα ψάρια να τους πουν για τα πουλιά», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 15