Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οκτώ ποιήματα. Οι μύγες και το μέλι», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 15