Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οκτώ ποιήματα. Ω φίλοι μη φοβάστε», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 15