Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οκτώ ποιήματα. Μου είπε ποιητής», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 14