Είστε εδώ

Κιλεσσόπουλος Απόστολος, «[Σχέδιο]», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 13