Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οκτώ ποιήματα. Με την ευκαιρία που φαλακρός γιατρός σχολίασε την αχτενισιά μου», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 14