Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Η πρώτη επίσκεψη», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 6-8