Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Εφημερίες», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 5-6