Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μικρά ποιήματα 1-14», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 2-4