Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εξωτερική άποψη του πυρηνικού εργοστασίου του Κοζλοντούι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 213