Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εργάτες σε έναν από τους αντιδραστήρες του Κοζλοντούι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 213