Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κάθε πυρηνικό εργοστάσιο είναι μια πιθανή αιτία δυστυχήματος με άγνωστες συνέπειες», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 211