Είστε εδώ

«Φωτ. 14. Κατοικία με ανοιχτό, ενιαίο με την αυλή, τον χώρο κάτω από το χαγιάτι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 189