Είστε εδώ

«Φωτ. 13. Πλατυμέτωπος τύπος κατοικίας σχήματος Π, με ενδιαφέρουσα ξυλοκατασκευή στο χαγιάτι και το κλιμακοστάσιο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 188