Είστε εδώ

«Φωτ. 15. Κατοικία σχήματος Γ, με ημικυλινδρική προεξοχή τζακιού σ' όλο το ύψος της όψης και επεμβάσεις στα μορφολογικά στοιχεία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 190