Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Κι άλλος δρόμος στην παλιά Ξάνθη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 177