Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σπίτια της παλιάς Ξάνθης με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 176