Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εκκλησία στην παλιά πόλη της Ξάνθης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 175