Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εντυπωσιακά κτίρια στην παλιά Ξάνθη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 176