Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Οικίες της παλιάς Ξάνθης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 175