Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Άποψη της πόλης της Ξάνθης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 174