Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικές πληροφορίες για τη μελέτη που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 147