Είστε εδώ

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλλιόπη, «Το πρώτο μου άρωμα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 146