Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ιωσήφ και Χρύσανθος. Μυθιστόρημα (απόσπασμα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 137-145