Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Υποσελίδιες πληροφορίες για τη δημοσίευση νέων κεφαλαίων του ανέκδοτου μυθιστορήματος]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 137