Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Θεόδωρος Κυρκούδης: σύντομο υποσελίδιο βιογραφικό]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 33