Είστε εδώ

Κυρκούδης Θεόδωρος, «Τρίγωνο Έβρου ή Τριεθνές», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 33-34