Είστε εδώ

Μαλκίδης Θεοφάνης, «Οικονομική ανάπτυξη και περιφερειακό Πανεπιστήμιο. Η περίπτωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 10-13