Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φάνης Μαλκίδης: σύντομο υποσελίδιο βιογραφικό]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 10